Banetider fra 6. maj 2021
Tekst
Der er ikke skrevet noget endnu

På torsdag den 6.5. åbner indendørs idræt for personer mellem 18 og 70, og dermed bliver der mulighed for at spille badminton for motionister – med corona-pas - igen.

 

MEN der er vedtaget nogle restriktioner, som klubben er udfordret i at efterleve, bl.a. at alle har corona-pas. Og det er klubben, der skal stå for kontrollen.

Det betyder at vi er tvunget til at have repræsentanter i hallen 16 gange om ugen i intervaller på 50 min.  for at kontrollere corona-pas på de 78 banetider klubben råder over.

I en frivillig bestyrelse med fuldtidsarbejde ved siden af hænger det bare ikke sammen.

 

Åbne baner:

Det er derfor besluttet, at de almindelige banetider IKKE åbner, men klubben tilbyder i stedet ”åbne” baner sådan:

Mandag: kl. 18.10-19.00 i hal A og B

Onsdag: kl. 18.10-19.00 og 19.00-19.50 i hal A og B

Vi har på den måde adgang til 30 banetider, som vi tror dækker behovet indtil 27.6.

Med ”åbne” baner forstås, at man ikke har en fast banetid, men skal reservere bane fra gang til gang på lister, ophængt på SSB’s opslagstavle i SIC (på gangen ned mod halpersonalet). Der gælder dog følgende:

  1. Det er en betingelse, at alle spillere på banen er skrevet på listen.
  2. Der er IKKE adgang til at spille, hvis man ikke har skrevet sig på listen.

Listen er efterfølgende klubbens dokumentation for, hvem der har spillet, og hvem der er kontrolleret for corana-pas.

De åbne baner gælder indtil 27.6. Den nye sæson forventes at starte omkring 15.8.

Venlig hilsen

Ib

 

PS:

Det er uklart om omklædningsrummene kan benyttes, så klæd om hjemmefra indtil videre.

Caféen i SIC er lukket. Man må gerne medbringe egne drikkevarer.