Klubnyheder

Invitation til Solrød Cup 2020

28. september 2020, 19.27

Solrød Strand Badmintonklub indbyder til åben senior A+B+C+D turnering
i dagene 31. oktober – 1. november 2019.


Deltagere: Deltagerne skal være medlem af en klub under Badminton Danmark/ DGI / IBF og skal opfylde
bestemmelserne vedrørende alder og klassificering. Tilmelding skal ske i henhold til den
aktuelle rangliste.


Afvikling: Der spilles efter Badminton Danmarks turneringsreglement. I A-rækken spilles cup-turnering. I
B-, C- og D-rækken spilles der pulje/cup-turnering med indledende puljer. Der foretages
seedning i A-rækken efter ranglisten.


Kategorier: Der spilles i HS, DS, HD, DD og MD. Der skal være mindst tre tilmeldte spillere/par før en
kategori afvikles. Den enkelte spiller kan tilmelde sig i 3 kategorier. Det er tilladt at tilmelde
sig med x-makker i double/mixdouble. Tilmelding i forskellige rækker er tilladt, dog ikke i
samme kategori.


Indskud: Indskuddet i A- og B-rækken er 270 kr. pr. single og 300 kr. pr. double. For C- og D-rækken er
indskuddet 240 kr. pr. single og 270 kr. pr. double. Ikke forlods betalte indskud bedes betalt
inden turneringens start.


Tilmelding: Alle tilmeldinger skal ske via www.badmintonplayer.dk. Udenlandske spillere pr. e-mail til:
senior@ssb.dk

 . Tilmeldingsfristen er torsdag den 15. oktober 2020. Hvis der behov for
yderligere tilmeldingsfrist send venligst e-mail til senior@ssb.dk indeholdende e-mail, navn og
klub.


Program: Program vil blive offentliggjort senest 7 dage før på badmintonplayer.dk samt på www.ssb.dk.


Præmier:    1. præmier: Alle rækker.

                          2. præmier: Alle rækker med 5 eller flere deltagere/par.
                          3. præmier: Alle rækker med 12 eller flere deltagere/par.


Bolde: Der spilles med YONEX bolde.


Kontakt: Henvendelse til seniorudvalget på senior@ssb.dk.


Ledelse: Solrød Strand Badmintonklub’s turneringsudvalg forestår turneringsledelsen.


Bespisning: I Solrød Idrætcenters café kan mad og drikke købes under turneringen.


Spillested: Solrød Idrætscenter, Tingsryds Alle 27, 2680 Solrød Strand. Der er 16 baner, fordelt på 3 haller,

i Solrød Idrætscenter.